Loading Quotes...

Welkom bij Psychologenpraktijk F. van Mastrigt

Psychologenpraktijk F. van Mastrigt is een vrijgevestigde GGZ-praktijk in Noordwijk, waar basis en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg geboden wordt. Wij staan voor een open, toegankelijke en persoonlijke omgang met onze cliënten, zijn kundig, geïnspireerd en betrokken.

De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars. Dat betekent dat de kosten van psychologische zorg door de verzekeraar worden betaald, maar uw polis bepaalt of alles of een gedeelte wordt betaald. Er kán sprake zijn van een eigen bijdrage. Laat u daarom goed informeren door uw verzekeraar!
Kijk rond op onze website en maak kennis met de praktijk. Welkom!

Frank van Mastrigt

Werkwijze

Ken Uzelve

Therapie bij onze praktijk begint met deze oud-Griekse wereldberoemde spreuk: Ken Uzelve! Deze tekst stond boven de ingang van de Tempel van Apollo in het antieke Delphi, toen gezien als ‘de navel van de wereld’, in alle volledigheid is ze als volgt: Gnothi Seauton – Ken Uzelve en u zult het leven kennen. Ken Uzelve zegt zoveel als: weet wie je bent, niet alleen van buiten, maar vooral van binnen, ken niet alleen de inhoud van je gedachten en overtuigingen, maar ook die van je onbewuste neigingen en drijfveren. Wanneer je jezelf kent, ga je begrijpen wat het is om mens te zijn, als vanzelf vloeit daar een begrip over het leven zelf uit voort. Therapie begint met het willen aangaan van dit zelfonderzoek. Ze stelt je voor de vraag: Ken jij jezelf?

Licht en Schaduw

De Schaduw in onze psyche bestaat uit dat wat we niet van onszelf weten. De Schaduw, zoals ze in de Jungiaanse Analytische therapie gezien wordt, is: dat deel van onszelf dat bestaat uit overtuigingen, verlangens, wensen en impulsen die we op basis van onze opvoeding en andere omgevingsinvloeden zijn gaan afwijzen en vervolgens onderdrukken. De Schaduw bevindt zich in ons onbewuste: dat deel van onszelf dat we ons niet bewust zijn. Therapie bij onze praktijk bestaat uit het laten schijnen van licht op onze innerlijke duisternis. Met het licht van ons bewustzijn kijken we naar de delen die we nog niet van onszelf kennen. Als mens groeien we voortdurend, er zijn altijd nieuwe stukken van onszelf die we nog niet kennen. Diverse soorten klachten in de mens signaleren onderliggende schaduwtrekken, dit zijn bijvoorbeeld klachten in de vorm van depressie, angst, paniek, dwang, verslaving en woede. Wanneer we deze klachten als signalen gaan zien van iets dat dieper ligt, komen we in het gebied van het onbewuste terecht. Vaak zijn het deze dieper gelegen delen die oorzaak zijn van de dingen waar we in het dagelijks leven tegen aan lopen, tevens vormen ze de verrijkingen van ons menszijn. Wanneer we het onbewuste bewust maken worden we rijker en voller als mens, we komen erachter wie we in wezen zijn. Therapie bij Psychologenpraktijk van Mastrigt helpt je bij het onderzoeken van jouw onbewuste delen, zodat je groeit in zelfkennis en op weg kunt naar een evenwichtige staat van zijn, zodat je ‘gewoon’ jezelf kunt zijn.  

Het scheppen van ruimte

Therapie bij ons is het scheppen van ruimte: ruimte voor zelfonderzoek, zelfacceptatie, zelfkennis. Het is het scheppen van een sfeer die vrij van oordelen is. Ruimte om in je eigen tempo te kunnen gaan. Therapie is deze ruimte delen met elkaar, waarbij de therapeut als getuige fungeert, als een spiegel om jou te laten zien wat er in je speelt. Wanneer we deze ruimte in onszelf integreren, verkrijgen we een vorm van vrijheid. En vrijheid is leven!  

The Wounded Healer

Therapie bij onze praktijk is het integreren van archetype van The Wounded Healer in je, oftewel: de gewonde genezer. The Wounded Healer is degene die weet heeft van de wonden die we in het leven kunnen oplopen. Hij weet dit, omdat hij ze zelf heeft ondergaan. Ook hij heeft zich beschaamd en alleen gevoeld in zijn verwondingen, ook hij heeft geprobeerd ze te verdringen, ontvluchten of bevechten. Uit eigen ervaring weet hij weet echter dat verwondingen tijd nodig hebben te helen, zodat ze verwerkt en uiteindelijk geïntegreerd kunnen worden. The Wounded Healer heeft een geruststellende en soms ongelofelijke boodschap voor ons: wanneer we onze wonden de tijd geven om te helen, om ze zorgvuldig te onderzoeken en belichten, kunnen we ze integreren en ze zo tot onze grote kracht maken.  

Vrijmaken van geblokkeerde levenskracht

Levenskracht, ook wel libido genoemd in de Jungiaanse psychologie, is de psychische en fysieke energie die we als mens tot onze beschikking hebben. We kunnen deze energie vastzetten en in beslag houden, bijvoorbeeld in de vorm van trauma’s, verdringingen en onbewuste overtuigingen. Wanneer we deze delen weer vrijmaken door ze bewust te worden, bijvoorbeeld door schaduwwerk of lichaamswerk, komt de tot dan toe geblokkeerde energie vrij. Wanneer dit gebeurt ervaren we dit als: hernieuwde moed, beter slaapritme, ‘zin’ in het leven en meer energie. Therapie bij onze praktijk is het samen vrijmaken van deze geblokkeerde delen, zodat je weer kunt functioneren in en genieten van het leven.

Onderzoeken van onze Blauwdruk

Therapie is het onderzoeken van de blauwdruk van ons leven. Ons karakter en hoe we opgroeien vormen de basis van waaruit we ons ontwikkelen. Ook hoe we gehecht zijn geraakt aan de belangrijke personen in ons leven, vaak het gezin van herkomst, is een belangrijke bepalende factor in onze ontwikkeling. Hebben we een veilige hechting ervaren, dan zijn we in het vervolg van ons leven vaak in staat om verbindingen met anderen aan te gaan. Bij een onveilige hechting echter, kunnen problemen in relaties en andere verbintenissen ontstaan. Therapie bij onze praktijk richt zich op het onderzoeken van jouw blauwdruk, oftewel: het systeem waar jij in opgegroeid bent. Onder andere doen we dit in de bonding-groepen (zie verder bij Bondinpsychotherapie) of in de vorm van familieopstellingen.  

Vragen?

  Neem dan gerust contact met ons op.  
Neem contact op