Loading Quotes...

Vergoedingen

Wij bieden je particuliere zorg en zorg die vergoed wordt door je zorgverzekeraar.

Veranderingen vanaf 2014 in de GGZ, namelijk GB GGZ en S GGZ

Vanaf 2014 is de GGZ verandert in Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg. Wij bieden deze zorg allebei. Je hebt van tevoren van je huisarts een verwijsbrief nodig waarop staat voor welke GGZ de huisarts je verwijst.  Wij kunnen de intake plannen als je deze verwijzing hebt gekregen van je huisarts. Vanaf 2014 vallen onze therapieën onder medisch eigen risico.

Niet meer vergoed vanaf 2014

Relatieproblemen, identiteitsproblemen, werkproblemen en aanpassingsproblemen worden vanaf 2014 niet meer vergoed door de zorgverzekering. Wij kunnen je wel deze zorg bieden als je zelfbetaler wordt. Je valt dan binnen de particuliere zorg. Deze nota kun je niet opsturen naar je zorgverzekeraar.

De eerstelijns psychologische zorg is per 1-1-2014 veranderd en uitgebreid naar de Generalistische Basis GGZ  (GB GGZ). Het gaat om psychische klachten waarvoor een diagnose moet worden gesteld.
De behandeling kan variëren van enkele behandelgesprekken tot een kortdurende therapie van ongeveer 10 sessies. De kosten worden verrekend met je medisch eigen risico wat is afgesproken met je zorgverzekeraar.

De tweedelijns psychologische zorg is per 1-1-2014 veranderd in Specialistische GGZ (S GGZ). Het gaat om meer complexe en meer ernstige psychische klachten waarvoor een diagnose kan worden gesteld.

Verplicht medisch eigen risico

Voor alle nieuwe behandelingen vanaf 2014 geldt het verplicht medisch eigen risico. Dit eigen risico wordt in rekening gebracht door je zorgverzekeraar aan het einde van je behandeling. De startdatum van je behandeling geldt als peildatum van het medisch eigen risico.

Kinderen en jeugd

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van start gegaan; voor ons houdt dit in dat we een vergoeding voor zorg aan personen onder de 18 jaar bij de Gemeente kunnen aanvragen. Zij zijn, in plaats van de zorgverzekeraars, verantwoordelijk voor de zorg aan deze doelgroep. Ook met de Gemeente zijn wij een overeenkomst aangegaan zodat wij gemaakte kosten kunnen declareren.

Klachtenreglement

Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. Hoewel Frank van Mastrigt, Celine van Mastrigt, Evelien van Leeuwen en Annika Hoogkamer in hun behandeling voortdurend streven naar kwaliteit in de zorg, waarbij jouw belang centraal staat, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling. Wij zouden je willen vragen om dit met ons te bespreken. Indien wij er samen niet uitkomen kun je contact opnemen met je huisarts en vragen om een doorverwijzing naar een andere psycholoog.

In het geval dat je een klacht hebt over ons beroepsmatig handelen als psycholoog dan heb je het recht om een klacht in te dienen. Vrijgevestigde gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen zijn wettelijk verplicht om zich bij een klachtencommissie aan te sluiten. Je kunt je in ons geval richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (de LVVP). De LVVP kan je in contact brengen met een psycholoog/psychotherapeut die kan bemiddelen in het conflict.

Als bemiddeling niet mogelijk is dan kun je de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. De LVVP heeft een Klachtenreglement opgesteld dat van toepassing is op klachten van cliënten over leden van de LVVP. Alle leden van de LVVP zijn aan deze klachtenregeling gebonden. De Klachtencommissie zal je klacht in het licht van de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) toetsen aan de Beroepscode voor psychologen en de Beroepscode voor psychotherapeuten, waar haar leden zich aan dienen te houden. Je kunt jouw klacht uitsluitend schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van de LVVP, voorheen de NVVP, ter attentie van mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB te Utrecht.

De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dien je het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. In het kader van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen namelijk onder het tuchtrecht.

Voor meer informatie, zie onderstaande documenten:

Klachtenreglement NVVP-LVVP

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Gecontracteerde zorg

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor  de BGGZ en SGGZ. De factuur wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd waarbij Drs. Frank van Mastrigt op de eindfactuur staat vermeld als hoofdbehandelaar van de praktijk.

Je hebt van tevoren van je huisarts een verwijsbrief nodig waarop BGGZ of SGGZ staat vermeld.  Wij kunnen de intake plannen als je deze verwijzing hebt gekregen van je huisarts.

De afgelopen jaren is helaas gebleken dat enkele zorgverzekeraars omzetplafonds hanteren die dermate laag zijn dat wij niet alle cliënten kunnen verzekeren van vergoede zorg. Ook in 2017 voorzien wij hierin problemen, vooral voor verzekerden van CZ en Menzis (en hun dochtermaatschappijen). Het kan daarom raadzaam zijn de overstap te maken naar een andere zorgverzekeraar. Kijk hier voor meer informatie over omzetplafonds en voor zorgverzekeraars die wij aanraden.

No-show tarief

(niet komen opdagen op de geplande afspraak)

Soms kan het gebeuren dat je noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van tevoren. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, moeten wij de afspraak in rekening brengen. Je ontvangt hiervoor een factuur van € 75. Deze factuur kan niet worden ingediend bij je zorgverzekeraar. Natuurlijk wordt hiervan afgezien als er sprake is van overmacht; dit beoordeelt je behandelaar.

Particuliere zorg

Wanneer er sprake is van zorg die buiten de afspraken met de zorgverzekeraar valt, of je voelt je bezwaard je klachten met je huisarts te bespreken waardoor je een verwijsbrief mist, of je bent alleen op zoek naar kort advies, kun je ervoor kiezen de consulten zelf te betalen. Wij hanteren hiervoor tarieven conform de standaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie over deze tarieven kun je terecht op de website van het NZa: www.nza.nl.

Relatieproblemen, werkproblemen, aanpassingsproblemen en enkele specifieke fobieën worden sinds 2014 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie de website www.veranderingenindezorg.nl.

Algemene voorwaarden Psychologenpraktijk van Mastrigt

Wanneer je bij ons in behandeling komt, vragen we je een vragenlijst bij aanmelding in te vullen. Hierin moet je onder andere aangeven dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Wil je deze voorwaarden doorlezen, klik dan hier.

Vragen?

 

Neem dan gerust contact met ons op.

 

Neem contact op