Vergoedingen, no-show en contracten

Psychologenpraktijk F. van Mastrigt biedt zowel Basis- als Specialistische gezondheidszorg. Voordat je je aanmeldt heb je een gedateerde en getekende verwijsbrief van je huisarts nodig. Een intakegesprek kan pas ingepland worden als je de verwijsbrief hebt en kunt overleggen. Daarnaast verzoeken wij je een geldig identiteitsbewijs en zorgpas mee te nemen.

Wat is onverzekerde zorg, oftewel: wat wordt NIET vergoed?
Relatie-, gezins- identiteits-, aanpassingsstoornissen en werk- werkgerelateerde problematiek wordt niet vergoed door de verzekeraar. Wij kunnen je uiteraard wel helpen, maar de rekening dien je dan zelf te betalen.

Wat is verzekerde zorg, oftewel: wat wordt WEL vergoed?
Zowel de basis als de gespecialiseerde zorg is verzekerde zorg.
Bij basiszorg gaat het om lichte psychische klachten waarvoor een diagnose kan worden gesteld. De behandeling kan variëren van enkele behandelgesprekken tot een kortdurende therapie van ongeveer 12 sessies. De kosten worden door de zorgverzekeraar betaald. Wel is het eigen risico van toepassing en het is altijd raadzaam je goed van tevoren te laten inlichten door je verzekeraar of de kosten inderdaad volledig worden vergoed.

Bij specialistische zorg gaat het om meer complexe en meer ernstige psychische klachten waarvoor een diagnose kan worden gesteld. De behandeling kan van enkele maanden tot langdurig zijn. De kosten worden door de zorgverzekeraar betaald. Wel is het eigen risico van toepassing en het is altijd raadzaam je goed van tevoren te laten inlichten door je verzekeraar of de kosten inderdaad volledig worden vergoed.

No-show (niet komen opdagen op een geplande afspraak)
Natuurlijk kan het gebeuren dat je noodgedwongen een afspraakmoet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minsten 24 uur (een werkdag) van tevoren. Als je je afspraak niet nakomt of te laat afzegt, moete wij de afspraak in rekening brengen. De ontvangt dan een rekening van € 75, die je zelf dient te betalen. Deze kosten worden namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed! Is er echter sprake van overmacht, dan wordt hiervan afgezien. Dit beoordeelt de behandelaar.

Gecontracteerde zorg (‘verzekerde zorg’)
De praktijk heeft voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De rekening wordt aan het einde van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.
Je hebt van tevoren een gedateerde en getekende verwijsbrief van de huisarts nodig waar op vermeld staat of je voor basis of gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen. Wij kunnen pas een intakegesprek inplannen als je in het bezit bent van zo’n verwijsbrief.

Particuliere zorg (‘onverzekerde zorg’)
Wanneer er sprake is van zorg die buiten de afspraken valt met de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld voor Relatie- of gezinstherapie, – identiteits-, aanpassingsstoornissen en werk- werkgerelateerde problematiek) of als je je bezwaard voelt met je huisarts je klachten te bespreken kun je ervoor kiezen de zorg zelf te betalen.
In dat geval hanteren wij de tarieven conform de standaarden van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Voor meer informatie over deze tarieven kun je terecht op de website van de NZA: www.nza.nl

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact op