Rechten

In de praktijk wordt aan alle regels van de beroepsgroep gehouden en uiteraard aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ten aanzien van privacy, dossiervorming en klacht- en inzagerecht.

(Zie hiervoor evt. www.nvvp.nl onder informatie voor cliënten.)