Psychologie van Jung

wat is dat?

Analytische Psychologie

De grondslag voor de analytische psychologie is gelegd door Carl Gustav Jung en daarna verder ontwikkeld door latere analytici. De Jungiaans analyticus behandelt mensen met psychische of psychiatrische klachten die meestal reeds langere tijd bestaan en complex van aard zijn en waarbij na de diagnostische fase is gebleken dat een intensieve persoonsgerichte procesmatige psychotherapie de meest aangewezen behandelmethode is. Daarnaast kunnen mensen die niet zozeer klachten hebben maar een behoefte ervaren aan een psychologisch ontwikkelingsproces, zich aanmelden voor een Jungiaanse analyse.

De analytische psychologie is een dieptepsychologie die ervan uitgaat dat de wijze waarop we als mens in het leven staan, wat we doen maar ook laten, hoe we de ander, onszelf en de wereld beleven, veelal bepaald wordt door ons onbewuste. En dan wordt niet alleen gedoeld op het deel van het onbewuste met de onverwerkte gebeurtenissen en emoties uit een (ver) verleden, maar ook de nog niet gekende, in het duister van het onontwaakte onbewuste verkerende, facetten van de persoonlijkheid. De Jungiaans analyticus nodigt je uit datgene wat in je leeft (wat je – zowel binnen als buiten de sessies – denkt, voelt, verlangt, beleeft, fantaseert, droomt etc.) te delen. Dit kan in woord en/of in beeld. Aanname hierbij is dat hetgeen nodig zal zijn zich te herhalen en te ontvouwen zich kenbaar zal maken in de psyche (innerlijk leven) en/of het dagelijkse leven van de jezelf als ook in de relatie met de behandelaar. Zo kan de analyse een plaats gaan vormen waar je leert om de ervaringen te dragen, te onderzoeken, te verwerken, bewust te worden en te integreren in jouw eigen persoonlijkheid. De psychische heelwording, het individuatieproces wordt bevorderd.

Voor meer informatie hierover neem een kijkje op Naap.nl

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op