Opleidelingen en intervisie

Omdat we het in de praktijk belangrijk vinden om mensen op te leiden, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen, leeft er een cultuur waarin collega’s met elkaar meekijken en hun kennis en ervaring kunnen verbreden en verdiepen. Het kan daarom voorkomen dat er tijdens je sessie een opleideling aanwezig is. Mocht hier een duidelijk bezwaar tegen zijn, dan kun je dit altijd aangeven. De opleidelingen zijn, net als wij, uiteraard gebonden aan alle regelgeving omtrent privacy. Wekelijks voeren wij intervisie, hierin wisselen wij onze kennis en ervaring uit met als doel onze manier van werken te verbeteren en waar nodig aan te passen. Doordat elke psycholoog een eigen werkwijze heeft, draagt intervisie bij aan nieuwe inzichten waar de cliënt baat bij kan hebben.