Formaliteiten

Klachtenreglement

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan en fouten worden gemaakt.
Hoewel de praktijk voortdurend streeft naar kwaliteit in de zorg, waarbij jouw belang centraal staat, lam het voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling. Mocht dat zo zijn, bespreek dit dan eerst met de behandelaar. Kom je er samen niet uit dan kun je contact met je huisarts opnemen en vragen om een doorverwijzing naar een andere behandelaar.
Heb je een klacht over het beroepsmatig handelen dan heb je het recht om een klacht in te dienen. Je kunt je in dat geval richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (de LVVP). Zij kunnen je in contact brengen met een psycholoog of psychotherapeut die in een conflict kan bemiddelen.

Als bemiddeling niet mogelijk is, kun je je wenden tot de Klachtencommissie van de LVVP. De LVVP heeft een Klachtenreglement opgesteld dat van toepassing is voor klachten van cliënten over leden van de LVVP. Alle leden van de LVVP zijn aan deze klachtenregeling gebonden. De Klachtencommissie zal de klacht in het licht van de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) toetsen aan de Beroepscode voor psychologen en de Beroepscode voor psychotherapeuten., waar de leden zich aan dienen te houden.

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk ingediend worden bij de Klachtencommissie van de LVVP, ter attentie van mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB  Utrecht.

De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg benaderd te worden. In het kader van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen namelijk onder het tuchtrecht.

 

Wachttijden

Er is momenteel een wachttijd 1 week voor een intakegesprek en 2 weken voor een behandeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt in aanmelding tussen verschillende diagnoses. 
De praktijk werkt niet met een wachtlijst. 

Voor andere psychotherapeuten zie: www.lvvp.info. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Laatste update: 03-02-2020

Algemene voorwaarden

Wanneer je bij Psychologenpraktijk van F. van Mastrigt in behandeling komt, vragen we je een vragenlijst bij aanmelding in te vullen. Hierin moet je onder andere aangeven dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Kwaliteitsstatuut F. van Mastrigt.

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op