Activiteiten

Welk beeld heb ik van mezelf?

Welk beeld heb ik eigenlijk van mezelf? Wat zeg ik over mezelf en hoe denk ik over mezelf? Klopt dat eigenlijk wel? Welk beeld hebben anderen van mij?

Dit zijn vragen die gesteld worden in de zelfbeeldgroep die van start gaat bij Psychologenpraktijk van Mastrigt. Groepstherapie is een belangrijk en effectief onderdeel van elk therapeutisch traject. Wij zijn dan ook verheugd deze kans te kunnen bieden aan onze cliënten!

Een realistisch zelfbeeld

Hoe goed kennen we onszelf? Veel onderzoek wijst erop dat, hoewel we vaak denken dat we onszelf goed kennen, we ons niet bewust zijn van bijna 90% van onze keuzes en gedragingen.

Inzicht in ons zelfbeeld vergoot onze zelfkennis. Juist omdat ons zelfbeeld zo bepalend is voor onze overtuigingen en gedragingen, is het erg belangrijk om te weten of dit zelfbeeld klopt.

Een zelfbeeld moet dus zo realistisch mogelijk zijn. Niet positiever dan gepast en niet negatiever dan noodzakelijk. Hoe beter we weten wat we kunnen en wat we waard zijn en wat niet, des te beter kunnen we ons leven inrichten naar onze  eigen unieke, authentieke vermogens. Ook kunnen we vanuit deze zelfkennis kansen scheppen die ons verder brengen in onze ontwikkeling.

Informatie over de meest actuele data van de zelfbeeldgroep vindt je onder Nieuws.

Familieopstelling – een vorm van systeemwerk

Familieopstellingen geven ons inzicht in de systemen waarin we onszelf bevinden. Dit kan ons gezin van herkomst zijn, een bedrijfssituatie of een innerlijk conflict. Wanneer je een eigen thema inbrengt voor een opstelling, dan vervullen anderen in de groep de rollen die in jouw systeem bestaan, zij staan als representant van degene die die rol in jouw systeem inneemt. Je kunt bijvoorbeeld je vader of moeder opstellen in een systeem, maar ook je baas of je partner. Zowel jij als opsteller van het systeem doet inzichten op, als degene die als representant opgesteld staan, zij rapporteren inzichten in zichzelf aan de hand van de ervaringen in het systeem van de opsteller. Wij zijn immers allemaal mens en ondervinden dientengevolge gelijksoortige thema’s in ons leven!

Psychologenpraktijk van Mastrigt organiseert regelmatig familieopstellingen. Wil je een familieopstelling doen? Neem dan contact op met Celine – celine@vanmastrigt.info. Locatie: Psychologenpraktijk van Mastrigt – Losplaatsweg 26 te Noordwijk. Voor de meest actuele data kun je terecht onder Nieuws.

Kosten: Voor iedereen die aan zowel bonding op zaterdag als familieopstellingen op zondag deelneemt, zitten de kosten verwerkt in de prijs voor het weekend van 75 euro. Mensen die geen client zijn van onze praktijk zijn ook van harte welkom. Voor het inbrengen en opstellen van een eigen thema bedragen de kosten 95 euro; mee doen als representant kost 30 euro. Wij adviseren mensen die nog nooit een familieopstelling hebben meegemaakt, eerst een keer te observeren.

Informatie over bondingpsychotherapie kun je vinden onder Therapievormen / Groepstherapie.

Download bondingfolder

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op